Ενοικιάσεις πούλμαν
Μεταφορές μαθητών-ομάδων-προσωπικού
Εκδρομές σχολικές-τουριστικές-συλλόγων